top of page

מוקד ערב״ה

עזרה ראשונה בטכנולוגיה ובהטמעה

חברות טכנולוגיה המעוניינות להצטרף למאמץ ללא תמורה

הרשמה לגופים ציבוריים הנדרשים בסיוע לאור המצב שנוצר בעקבות המלחמה

פורטל העלאת תמונות וסרטונים הקשורים לאירועי ה 7/10 

המשימה שלנו

חברות ההייטק בישראל בשיתוף מערך הדיגיטל הלאומי מנהלים מוקד טכנולוגי לסיוע במצב החירום המיוחד. המוקד מסייע בקליטת הצרכים הטכנולוגים של גופים ציבוריים וביצירת חיבור לחברות טכנולוגיה רלוונטיות שיפתחו בהתנדבות מענים לצרכים אלה. בנוסף, המוקד יאפשר תיאום וסנכרון בין יוזמות רבות.

חברות מתנדבות

החברות המתנדבות

bottom of page